Coronamaatregelen

Het beleid dat wij volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaat waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Als u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, dan verzoeken wij u om (kosteloos) uw afspraak te annuleren.

Heeft u nu corona?

Bent u of uw huisgenoot in afwachting van de uitslag van een coronatest?

Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?

Heeft één van uw huisgenoten/gezinsleden koorts of benauwdheidheidsklachten?

Bent u in thuisisolatie?

Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, vragen wij u bij het betreden van de praktijk uw handen te desinfecteren met handalcohol.

We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken bewaren we de afstand van 1,5 meter die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd binnen.

Volg de aanwijzingen van ons personeel op.

Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.

Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Meer informatie hierover leest u hier.

Wij ontvangen u met een glimlach maar schudden u niet de hand.

Voor de behandeling vragen wij u 1 minuut te spoelen. In de behandelkamer houden wij ons aan de ‘Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken’ en hebben wij aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Voor vragen kunt u telefonisch (tussen 8.00 uur en 12.00 uur) of via het contactformulier contact opnemen met de praktijk. Kom liever niet naar de praktijk omdat wij vanwege de 1,5 meter regel slechts een beperkt aantal mensen kunnen toelaten in de praktijk.